Služby

 • Zemní práce
 • Svahovací práce
 • Terénní úpravy
 • Demolice budov a staveb
 • Výkopové práce pro inženýrské sítě
  (vodovody, plynovody, kanalizace atd.)
 • Nakládka materiálu
 • Nakládka a vykládka paletového zboží
 • Jiné zemní práce dle dohody
 • Zemní práce ve stísněných podmínkách
 • Pronájem stavební techniky

Bourací práce – demolice
– rozbíjení betonů a živic
– rozbíjení armovaných betonů
– demolice staveb
– demolice uvnitř budov

Vše včetně nakládky a odvozu.