Služby

  • Zemní práce
  • Terénní úpravy
  • Demolice budov a staveb
  • Výkopové práce pro inženýrské sítě
    (vodovody, plynovody, kanalizace atd.)
  • Nakládka a vykládka paletového zboží
  • Rozbíjení betonů a živic
  • 2D nivelace na bagry
  • Meziskládka